Scroll Donw Icon

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ

ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ! ЯКІСТЬ ПОНАД УСЕ!

Група компаній «Фомальгаут Груп» – найбільший український виробник будівельних матеріалів, який має бізнес-інтереси в суміжних галузях промисловості. Метою діяльності групи компаній «Фомальгаут Груп» є максимально повне задоволення вимог і очікувань споживачів шляхом випуску якісної та доступної продукції в найкоротші терміни.

 

ЩО МИ РОБИМО ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ?

– збереження і зміцнення позицій виробника високоякісної продукції;
– розробка та освоєння виробництва нових видів продукції;
– забезпечення високих темпів виробництва;
– розвиток партнерських відносин;
– зміцнення авторитету надійного партнера;

ЯК МИ ДОСЯГАЄМО ЗАЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ?

– вдосконалення і розвиток впровадженої системи менеджменту якості ISO-9001;
– застосування сучасних технологій, нового обладнання та постійної модернізації виробництва;
– постійне розширення номенклатури товарів і випуск нових видів продукції;
– розвиток дилерської мережі з метою стати ближче до споживача;
– контроль якості продукції на всіх стадіях виробничого циклу; – підвищення загальної культури виробництва;
– підтримки необхідного рівня компетентності персоналу за рахунок атестації, перепідготовки та підвищення професіоналізму.

 

НАВІЩО МИ БОРЕМОСЯ ЗА ЯКІСТЬ:

Ділове партнерство, засноване на надійності, відповідальності, стабільності, вдосконаленні і взаємній довірі, спрямоване на взаємну вигоду. Якість у всьому: у виробництві продукції, в роботі з клієнтами, в роботі кожного працівника. Імідж підприємства і сформований авторитет лідера галузі – професіоналізм, чесність та відкритість.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ:

Звіт незалежного аудитора
Звіт про управління
Фінансова звітність за 2019 рік
Фінансова звітність за 2021 рік