Scroll Donw Icon

POLITYKA JAKOŚCI

WSZYSTKO POD KONTROLĄ! JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM!

Grupa firm «Fomalgaut Group» – jest to największy ukraiński producent materiałów budowlanych, mający interesy biznesowe w branżach pokrewnych. Celem grupy firm «Fomalgaut Group» jest maksymalne i pełne zaspokojenie potrzeb, wymagań i oczekiwań konsumentów poprzez produkcję wyrobów o wysokiej jakości i w przystępnej cenie w najkrótszym czasie.

 

CO ROBIMY DLA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI?

– utrzymanie i umocnienie pozycji producenta wysokojakościowych produktów;
– opracowanie i rozwój produkcji nowych rodzajów produktów;
– zapewnienie wysokiego tempa produkcji;
– rozwój relacji z partnerami;
– wzmocnienie autorytetu wiarygodnego partnera;

W JAKI SPOSÓB OSIĄGAMY DEKLAROWANE STANDARDY JAKOŚCI?

– doskonalenie i rozwój wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO-9001;
– stosowanie nowoczesnych technologii, nowego sprzętu oraz stała modernizacja procesu produkcyjnego;
– stałe poszerzanie asortymentu produktów, a także produkcja nowych rodzajów produktów;
– rozwój sieci dealerskiej w celu zbliżenia się do konsumenta;
– kontrola jakości produktów na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego;
– poprawa ogólnej kultury produkcji;
– utrzymanie wymaganego poziomu kompetencji personelu poprzez certyfikację, przekwalifikowanie i rozwój zawodowy;

 

DLACZEGO WALCZYMY O JAKOŚĆ:

Partnerstwo biznesowe oparte na niezawodności, odpowiedzialności, stabilności, doskonaleniu i wzajemnym zaufaniu, oraz jest nastawione na obopólne korzyści. Jakość we wszystkim: w produkcji wyrobów, w pracy z klientami, w pracy każdego pracownika. Wizerunek firmy oraz ukształtowany autorytet lidera branży – profesjonalizm, uczciwość i otwartość.