Scroll Down Icon

FBU

FOMALGAUT BUILDING UNIVERSITY – PROFESJONALNY MISTRZ PRZYSZŁOŚCI

Grupa firm FOMALGAUT-GROUP zmienia podejście do realizacji robót budowlanych: od świadomego doboru wysokojakościowych materiałów po technologiczne i profesjonalne wykonanie prac remontowo-budowlanych. Rozumienie społecznej odpowiedzialności za przyszłość ukraińskiego społeczeństwa stało się podstawą naszego własnego szerokoskalowego projektu społeczno-edukacyjnego FOMALGAUT BUILDING UNIVERSITY (FВU). Projekt FВU ma na celu zjednoczenie na zasadach parytetu tych, którzy uczą się i studiują, oraz tych, którzy realizują wysokojakościowe i trwałe projekty budowlane.

PODSTAWOWY CEL PROJEKTU SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO FВU

tworzenie otwartej platformy komunikacyjnej komplementarnego partnerstwa między edukacją, biznesem, społeczeństwem i rządem;

stworzenie uniwersalnego projektu dostępnych obszarów kompetencji zawodowych dla realizacji elastycznych ścieżek kształcenia zawodowego ekonomicznie aktywnej ludności w ich drodze życiowej;

kształtowanie kompetentnego technologicznie i zapotrzebowanego zawodowo potencjału pracowniczego Ukrainy;

wsparcie i motywacja uzdolnionej młodzieży w realizacji własnego rozwoju zawodowego;

pomoc w podnoszeniu prestiżu zawodów budowlanych wśród Ukraińców..

OCZEKIWANE REZULTATY FBU

sektor budowlany Ukrainy otrzyma pracownika o szerokim zakresie kompetencji;

komplementarne partnerstwo pomoże instytucjom kształcenia zawodowego przekształcić się w otwarte i dostępne instytucje edukacyjne dla każdego Ukraińca w każdym wieku;

nowa forma szkolenia przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego i prestiżu zawodów robotniczych w sektorze budowlanym w społeczeństwie.

MEMORANDUM O WSPÓŁPRACY Z MINISTERSTWEM EDUKACJI I NAUKI UKRAINY

Firma Fomalgaut-Polimin wyraziła swój zamiar włączenia się do ukraińskiej przestrzeni edukacyjnej w Memorandum o współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy z dnia 29 listopada 2018 r.

Faktyczni i potencjalni partnerzy oraz uczestnicy projektu FBU (instytucje edukacyjne różnych form własności, poziomów certyfikacji i akredytacji, poszukiwacze wykształcenia, producenci materiałów budowlanych i potencjalni konsumenci ich produktów, organizacje budowlane, władze) rozpoczęli wspólne działania w następujących kierunkach:

  • tworzenie twórczych kompetencji zawodowych POLIMIN HUB;;
  • opracowanie i wdrożenie narzędzi dydaktycznych i medialnych oraz wykorzystanie nowoczesnych zasobów treściowych do organizacji szkoleń na bazie kompetencji w formacie edukacji STEM;
  • tworzenie warunków dla rozwoju młodzieżowych start-up projektów branży budowlanej;
  • organizacja różnych form szkolenia i edukacji dla budowniczych, brygadzistów budowlanych, robotników remontowych, deweloperów, partnerów międzysektorowych w zakresie stosowania produktów TM POLIMIN;
  • opracowanie i aprobacja elastycznych ścieżek kształcenia (długoterminowych, krótkoterminowych, integracyjnych, dualnych), ukierunkowanych na wykorzystanie materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii budowlanych.

Publicznym startem projektu FBU stała się prezentacja dnia 30 listopada 2018 roku pierwszego na Ukrainie terenu kompetencji zawodowych POLIMIN HUB ze SMART-audytorium na bazie Państwowego Zakładu Edukacyjnego «Odesskie Centrum Kształcenia Zawodowo-Technicznego».

W ciągu 2 lat projekt FOMALGAUT BUILDING UNIVERSITY:

  • ZJEDNOCZYŁ 22 PARTNERÓW
  • STWORZYŁ 14 KOMPETENCJI ZAWODOWYCH POLIMIN HUB;;
  • CERTYFIKOWAŁ 300 SŁUCHACZY;
  • DOŁĄCZYŁ DO 14 WYDARZEŃ O ZNACZENIU OGÓLNOUKRAŃSKIM I MIĘDZYNARODOWYM.