Політика якості

Політика групи ФОМАЛЬГАУТ в сфері якості

 

Група компаній «ФОМАЛЬГАУТ» – найбільший український виробник будівельних матеріалів, який має бізнес-інтереси в суміжних галузях промисловості.

Метою діяльності групи компаній «ФОМАЛЬГАУТ» є максимально повне задоволення вимог і очікувань споживачів шляхом випуску якісної та доступної продукції в мінімальні терміни.

Основними напрямками в сфері якості є:

 • Збереження і зміцнення позицій виробника високоякісної продукції;
 • Розробка і освоєння виробництва нових видів продукції;
 • Забезпечення високих темпів виробництва;
 • Розвиток партнерських відносин;
 • Зміцнення авторитету надійного партнера;
 • Отримання стабільного прибутку для підвищення фінансової стійкості підприємства та рівня добробуту кожного працівника.

Реалізація основних напрямків в області якості здійснюється шляхом:

 1. Вдосконалення і розвитку системи менеджменту якості і забезпеченням відповідності її вимогам системи якості ISO 9001.
 2. Лідерства вищого керівництва і керівників кожного підрозділу в діяльності щодо поліпшення якості, постійної демонстрації відношення до підвищення якості на особистому прикладі і залучення персоналу в процес управління якістю.
 3. Застосування сучасних технологій, нового обладнання та постійної модернізації виробництва.
 4. Постійного розширення номенклатури товарів і випуском нових видів продукції.
 5. Розвитку дилерської мережі з метою стати ближче до споживача.
 6. Контролю якості продукції на всіх стадіях виробничого циклу, проведення своєчасних коригувальних і попереджуючих заходів.
 7. Підвищення загальної культури виробництва.
 8. Підтримки необхідного рівня компетентності персоналу за рахунок атестації, перепідготовки та підвищення професіоналізму.

Ми цінуємо:

Ділове партнерство, засноване на надійності, відповідальності, стабільності, вдосконалення, взаємній довірі, спрямоване на взаємну вигоду.

Якість у всьому: у виробництві продукції, в роботі з клієнтами, в своїй роботі, вимірюючи тим самим свій успіх.

Професіоналізм, чесність, відкритість в роботі з клієнтами, в стосунках один з одним.
Імідж підприємства та сформований авторитет підприємства як лідера галузі.